ถามแพทย์

 • รบกวนแพทย์อ่านผลอัลตราซาวด์หน้าท้องดังแนบ

 •  Numhwan
  สมาชิก
  Ultrasonography of the upper abdomen A 1.7x2.0 cm heterogeneous hypoechoic lesion at left rectus abdomin Is muscle at LUQ is seen. The liver shows normal size and normal parenchymal echogenicity without focus lesion. No segmental alteration or hepatic surface nodularity is seen. Thin-wall gallbladder without gallstone is noted. Hapatic veins and portal veins are patent. No bile ducts dilat Action is found. The visualized pancreas is unremarkable. Spleen is normal size without focal lesion. Both kidneys are normal size,parenchyma I echogenicity without focal lesion,stone or hydronephrosis No ascites is observed. Impression: A 1.7x2.0 cm. Heterogeneous hypoechoic lesion at left rectus abdominis muscle at LUQ รบกวนอ่านค่าอัลตร้าซาว ค่ะ
  Numhwan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Numhwan Hwan

  จากผลดังแนบเป็นอัลตราซาวน์ที่บริเวณหน้าท้องส่วนบน

  ซึ่งอ่านว่ามีก้อนขนาด 1.7x2.0 cm. ที่บริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงบริเวณหน้าท้องซ้ายบน

  ตับขนาดและความทึบปกติ ไม่มีความผิดปกติในส่วนย่อยๆของตับ ถุงน้ำดีไม่บวมใหญ๋กว่าปกติ เส้นเลือดดำในตับปกติ ไม่มีการโป่งพองของทางเดินน้ำดี

  ตับอ่อน ม้าม ปกติ ไตสองข้างขนาดปกติ ไม่มีนิ่วหรือไตบวม ไม่มีน้ำในช่องท้อง

  แนะนำการสอบถามกผลอ่านกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่งยิ่งในเรื่องก้อนขนาดเล็กตรงบริเวณกล้ามเนื้อดังกล่าวไป