ถามแพทย์

 • รบกวนแปลผล ultrasound ช่องท้องบนและล่างดังแนบ

 •  kittygift
  สมาชิก
  เรียน คุณหมอค่ะ ขอเรียนรบกวนคุณหมอช่วยแปลผลตรวจ ultrasound upper-lower abdomen นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ -The study shows normal shape, size and echogenicity of the liver without mass or IHD dilation. A 1.0 cm cyst at tip of left hepatic lobe is noted. - The GB has thin wall without gallstone or pericholecystic fluid collection. Sonographic Murphy’s sign is negative. - CBD is not dilated. The visualized pancreas and spleen are unremarkable. - Both kidneys are normal in shape, size, cortical thickness and parenchymal echogenicity. - The urinary bladder is of smooth surface without abnormal internal echo. - The uterus and adnexae are unremarkable. Several small cysts in both ovaries, up to 1.6 cm. Impression: - A 1.0 cm cyst at tip of left hepatic lobe. - Several small cysts in both ovaries, up to 1.6 cm.
  kittygift  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณkittygift

  จากผลแนบเป็นผลอัลตราซาวน์ในช่องท้องทั้งบนและล่าง

  ผลอ่าน คือ ตับปกติ ไม่มีก้อน ไม่มีท่อน้ำดีในตับที่ขยายออก พบมีถุงน้ำขนาด 1 เซนติเมตรที่บริเวณตับด้านซ้าย

  ถุงน้ำดีไม่มีนิ่ว ไม่มีน้ำมาล้อมรอบ (ปกติ) กดถุงน้ำดีแล้วไม่เจ็บปวด ไม่พบท่อน้ำดีที่ขยายออก

  ตรงตับอ่อนและม้ามอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  ไตทั้งสองข้าง ขนาดและเนื้อไตปกติ กระเพาะปัสสาวะไม่พบความผิดปกติ มดลูกและปีกมดลูกปกติ พบมีถุงน้ำขนาดเล็กๆที่รังไข่สองข้าง ขนาดใหญ่สุดที่ 1.6 เซนติเมตร

  สรุปความผิดปกติคือมีถุงน้ำขนาด 1 เซนติเมตรที่ตับด้านซ้าย และมีถุงน้ำขนาดเล็กๆที่รังไข่สองข้าง แนะนำการสอบถามผลกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรง เพื่อติดตามอาการและรับการรักษาอย่างเหมาะสมถ้าจำเป็นต่อไป