ถามแพทย์

  • อ่อนเพลียไม่แรง หน้ามืด หลังจากช่วยตัวเอง เกิดจากอะไร

  • เวลาผมช่วยตัวเองแล้ว เพลียไม่มีแรง หมดแรง หน้ามึด เป็นไข้หลายวัน มีวิแล้วถึงวันต

    สวัสดีครับ คุณ อาร์ต เตอร์

    หากมีอาการไข้อยู่ ยังไม่ควรทำกิจกรรมสำเร็จความใคร่นะครับ เพราะร่างกายต้องการการพักผ่อน และการมีไข้บ่งบอกว่า อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบภายใน ร่างกายจึงต้องใช้พลังงานในการต่อสู้กำจัดสิ่งแปลกปลอม จึงยังไม่ควรออกแรงครับ

    อย่างไรก็ดี หากยังมีไข้และหน้ามืด ซึ่งน่าจะเกิดจากความดันโลหิตต่ำอยู่ ก็ควรพบแพทย์เพิ่มเติม เพื่อตรวจรักษาต่อไปครับ