ถามแพทย์

 • อุจจาระปนเลือดสีแดงสด วันเว้นวัน หรือเป็นติดกัน ไม่มีเจ็บรูทวาร ปวดท้องบ้างเล็กน้อย

 •  Areewan Butngam
  สมาชิก
  อุจาระปนเลือด สีแดงสด เว้นระยะเป็น วันเว้นวัน หรือเป็นติดกัน ไม่มีอาหารเจ็บรูทวาร มีอาการปวดท้อง บ้างเล็กน้อย

   สวัสดีค่ะ คุณ Areewan Butngam,

                     อาการถ่ายอุจจาระปนเลือด สาเหตุที่พบได้บ่อยคือ

                    1. ริดสีดวงทวาร  เกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดดำที่ทวารหนัก เมื่อหลอดเลือดแตกออกทำให้มีเลือดออก โดยเป็นเลือดสีแดงสดหยดออกมาพร้อมกับอุจจาระหรือหลังถ่ายอุจจาระ บางรายเลือดอาจมีปริมาณมากได้ มักไม่มีอาการปวดรูทวาร ซึ่งสาเหตุ ได้แก่ การมีท้องผูกเป็นประจำ การชอบเบ่งถ่าย นั่งอุจจาระนาน ใช้ยาสวนบ่อย น้ำหนักตัวมาก เป็นต้น

                    2. แผลปริขอบทวารหนัก หากก้อนอุจจาระมีขนาดใหญ่ หรือแข็ง ต้องออกแรงเบ่งมาก ก้อนอุจจาระอาจไปครูดกับเยื่อบุของทวารหนัก ทำให้เกิดเป็นแผล ซึ่งมักมีเลือดสีแดงสดติดออกมากับก้อนอุจจาระหรือติดกระดาษที่ใช้เช็ดก้น และมักมีอาการปวดหรือเจ็บรูทวารหนักร่วมด้วย        

                    สำหรับสาเหตุอื่นๆ นั้นพบได้น้อย และมักมีอาการอื่นๆ ร่วมอีกนอกจากการมีถ่ายอุจจาระปนเลือด เช่น ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ภาวะลำไส้ขาดเลือด มีเลือดออกจากหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารที่มีแผลหรือเส้นเลือดโป่งพอง มีติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น 

                   ในเบื้องต้น หากมีท้องผูก ต้องพยายามอย่าให้ท้องผูก และต้องให้ก้อนอุจจาระนิ่ม ควรดื่มน้ำเปล่ามากๆ ลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอออล์ ไม่กลั้นหรือเบ่งถ่ายอุจจาระ ฝึกถ่ายให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่านั่งเป็นเวลานานๆ ให้เปลี่ยนอิริยาบทสลับการเดินบ่อยๆ เป็นต้น 

                   หากยังคงมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดบ่อยๆ หรือเลือดมีปริมาณมาก หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาค่ะ