ถามแพทย์

 • อุจจาระตกตะกอนเป็นสีแดง

 •  atsine
  สมาชิก

  ผมภ่ายอุจจาระลงโถส้วม หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที พบว่าน้ำรอบๆ อุจจาระเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงๆ (แดงอิฐ ออกน้ำตาลเข้มๆ) คือมันละลายออกมาจากอุจจาระ ไม่ทราบว่าเป็นเลือดหรือเปล่าครับ และมีโอกาสเป็นเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมครับ

  ถ้าต้องตรวจอุจจาระที่โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอสามารถตรวจได้ไหมครับ

  atsine  atsine
  สมาชิก

  ปล.อุจจาระเป็นก้อนยาว ใหญ่ปกติ (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม.) นิ่ม สีเหลืองปกติครับ

  ไม่มีอาการท้องเสียสลับท้องผูกครับ

  atsine  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ atsine

  อาการอุจจาระสีแดงคล้ายมีเลือดปนดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจาก การมีริดสีดวงทวาร ทำให้ถ่ายลำบาก อุจจาระแข็ง อาจมีเลือดปน จะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้  การมีแผลฉีกขาดที่รูทวารหนักจากการท้องผูกเรื้อรัง ทวารหนักและไส้ตรงอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบ มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นอาจมีการถ่ายเป็นเลือด ร่วมกับการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงเช่นท้องผูกสลับท้องเสีย อาจไม่มีการเจ็บปวดอะไร มีน้ำหนักลด ในคนอายุน้อย อาจจะมีประวัติครอบครัวที่เริ่มเป็นมะเร็งลำไส้ที่อายุน้อยมาเหมือนกัน และมักเป็นมาเรื้อรังเกิน 1 เดือน

  สามารถไปตรวจเพิ่มเติมที่รพ. โดยอาจมีการตรวจทวารหนักว่ามีรอยโรคอะไรที่สามารถอธิบายอาการเลือดออกได้ และอาจตรวจอุจจาระดูว่ามีเลือดปนจริงหรือไม่ร่วมด้วยได้  สามารถไปที่รพ.ประจำอำเภอก่อนได้ค่ะ ควรรีบไปพบแพทย์หากเลือดออกมาเป็นลิ่มเยอะ เจ็บปวดบริเวณทวารหนักมาก