ถามแพทย์

 • ใช้สายตาในการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปในแต่ละวัน เสี่ยงเป็นอะไรได้บ้าง

 •  F2oZe
  สมาชิก
  อายุ 15 อยู่กับหน้าจอวันละ 14 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย มีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างครับ และมีวิธีแก้อย่างไรบ้างครับ (คนรู้จักบอกว่ามีโอกาศเป็นโรคต้อหิน เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ)
  F2oZe  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ F2oZe

  การใช้สายตาในการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปในแต่ละวันนั้น อาจจะมีผลเสียต่อดวงตาในระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นก็อาจจะทำให้ปวดตา ตาล้าจากการเพ่ง ในระยะยาวอาจทำให้สายตาผิดปกติ ถ้ามีการเพ่งนานๆ อยู่ตลอด ส่วนเรื่องต้อหินนั้นเป็นโรคของดวงตาชนิดหนึ่งที่เกิดจากความเสื่อมของเส้นประสาทตา หรือเส้นประสาทตาถูกทำลาย  ปัจจัยการเกิดมักจะเกี่ยวกับความดันในตาสูงอันเนื่องมาจากการไหลเวียนเข้าและออกของน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาไม่สมดุล เกิดการอุดตันบริเวณทางออกของช่องระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ซึ่งมักไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานสายตามากๆได้เองโดยตรงค่ะ

  เบื้องต้นควรดูแลสายตา ไม่ใช้สายตาเพ่งหน้าจอคอมมากเกินไปในแต่ละวัน ถ้าจำเป็นต้องทำ ให้พักสายตาเป็นระยะๆทุก 30-60 นาที ด้วยการมองไปไกลๆ หรือไปทำอย่างอื่นคั่นจังหวะ ร่วมกับถ้ามีสายตาผิดปกติเช่นสั้น ยาว เอียง ควรใส่แว่นแก้ไขเอาไว้ตลอดเวลา และควรไปตรวจสายตากับจักษุแพทย์เป็นประจำทุกปี หรือถ้ามีความผิดปกติใดๆก็ให้ไปก่อนค่ะ