ถามแพทย์

 • อายุคีรภ์5สัปดาห์ เลือดออกหมอไม่

 •  Muna Yama
  สมาชิก
  อายุครรภ์5สัปดาห์มีเลือดออกแต่หมอไมีฉีดยากันแท้งค่ะ ทำไมค่ะ หมอบอกว่าปากมดลูกปิดสนิทถึงตั้งครรภ์อยูในมดลูกปกติค่ะ
  Muna Yama  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Muna Yama

  การตั้งครรภ์ที่เป็นไปตามปกติ ปากมดลูกปิดสนิท ทารกในครรภ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนั้น ไม่มีความจำเป็นจะต้องฉีดยากันแท้ง ซึ่งน่าจะหมายถึงยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อช่วยให้ปากมดลูกหนาเพื่อป้องกันการหลุดลอกของตัวอ่อน และถ้าปากมดลูกไม่ได้มีปัญหาอะไร การฉีดยาเข้าไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไร

  มีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เกิดการแท้ง ไม่เฉพาะเพียงปากมดลูกบางที่แก้ไขได้ด้วยการฉีดยากันแท้งเท่านั้น ดังนั้นแนะนำการติดตามอาการและฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์ต่อเนื่องเพื่อดูความสมบูรณ์ของครรภ์โดยรวม และดูแลสุขภาพทั่วไปให้ดี รับประทานยาบำรุงเลือดตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ