ถามแพทย์

 • อาการเกิดจากอะไร

 •  Fonnnnn
  สมาชิก
  อาการปวดหัว อาเจียน เวียนหัว จะวูบ แน่นท้อง ปวดหลัง เกิดจากอะไร หลังมีเพศสัมธ์พันธุ์แล้วไม่ได้ป้องกัน
  Fonnnnn  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-17