ถามแพทย์

 • มีไข้ ปวดหัว เหนื่อยเร็ว มีจุดแดง เจ็บคอ และก็มีผื่นขึ้นตามตัว เป็นอะไร

 •  Tuktuk Ta
  สมาชิก
  อาการมีไข้ ปวดหัว เหนื่อยเร็ว มีจุดแดง เจ็บคอ และก็มีผื่นขึ้นตามตัว
  Tuktuk Ta  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Tuktuk Ta

  การวินิจฉัยที่เป็นไปได้

  -โรคไข้เลือดออก เป็นไข้สูงลอย อาจมีจุดเลือดออกตามตัว

  -คออักเสบ มีไข้สูง เจ็บคอ คอแดง

  -โรคอีสุกอีใส จะมีตุ่มน้ำขึ้นทั่วตัว

  -การติดเชื้อไวรัสอื่นๆ อาจทำให้มีไข้ หรือผื่นแดงตามตัวได้

  -ผื่นแพ้ยารุนแรง

  -การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นการติดเชื้อขั้นต้นของไวรัสเอชไอวี มีลักษณะเป็นตุ่มคันตามตัวที่แขนและขา

  ในกรณีนี้มีความเป็นไปได้หลายอย่าง หากมีไข้สูง มีผื่นหรือจุดแดงตามตัวชัดเจน แนะนำไปพบแพทย์เพือตรวจร่างกายและตรวจเลือดเพิ่มเติม

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อน รับประทานยาลดไข้และเช็ดตัวทุก 4-6 ชั่วโมง หยุดยาทุกชนิดทีไม่จำเป็นไปก่อน