ถามแพทย์

  • สามีดื่มสุราทุกวัน มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง อาเจียน ผอม เป็นพิษสุราขั้นไหน

  •  Yui Titima
    สมาชิก
    สามีกินเหล้ามาเป็นสิบปี ดื่มทุกวันไม่เคยเว้น ดื่มหนักคนเดียวเป็นขวด ตอนนี้ผอมมาก มีอาการมือชาตาเหลือง กลางคืนไออวกตลอด เวลาคิดอะไรจะช้ามาก ไม่ทราบว่าอาการขั้นไหนแล้วคะ

    สวัสดีครับ คุณ Yui 

              จากประวัติที่คุณเล่านั้น แนะนำว่าควรพาสามีคุณไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลครับ เนื่องจาก ภาวะตัวเหลืองตาเหลือง อาจมีภาวะตับอักเสบ หรือมีภาวะ ตับแข็งได้  ส่วนอาการคลื้นไส้อาเจียนอาจเกิดจากภาวะของเสียคั้งได้ครับ แนะนำควรรีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลครับ