ถามแพทย์

 • อาการปวดตามกระดูกของผู้สูงอายุเกิดจากอะไรครับ ?

 •  Adisorn Roshorm
  สมาชิก

  มีแนวทางแก้ไขหรือรักษาใหมครับ

   สวัสดีครับ

  โดยปกติแล้วถ้าหากอายุมากขึ้น มวลกระดูกจะลดลงเรื่อยๆ ผู้สูงอายุจึงมีกระดูกที่บางและอ่อนแอกว่าคนอายุน้อยครับ อีกทั้งตามบริเวณข้อ จะมีการใช้งานมานานตามอายุ จะมีการเสื่อมของข้อต่างๆและเกิดการขัดสีกันจนเกิดเป็นอาการเจ็บปวดตามข้อได้

  อาการรักษาถ้าหากมีอกาารปวดนั้นจะเน้นเป็นการทานยาแก้ปวดเป็นหลัก แต่ควรปรึกษาแพทย์ในการทานยาแก้ปวด เพราะยาบางตัวถึงแม้ว่าจะแก้ปวดได้ดี แต่อาจมีผลข้างเคียงทำให้ไตเสื่อมเร็ว หรือเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้ 

  ถ้าหากเป้นการเสื่อมของข้อ ปัจจุบันนิยมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อถ้าหากอาการเป็นมากๆ และได้รับการประเมิณจากแพทย์ว่าควรได้รับการผ่าตัดครับ 

  ถ้าหากผู้สูงอายุมีอาการปวดกระดูก ควรพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกาย บางครั้งหากปล่อยไว้จนกระดูกบางอาจเกิดอุบัติเหตุหกล้มจนกระดูกหักตามมาได้ครับ 

   

   

  Adisorn Roshorm  Adisorn Roshorm
  สมาชิก

  ขอบคุณครับ แล้วค่าผ่าตัดสูงมากใหมครับ