ถามแพทย์

 • เป็นฝีที่ขาหนีบ กินยาฆ่าเชื้อยุบลงเล็กน้อย ตอนนี้มีหนองปนเลือดออกมา ต้องฉีดยาไหม

 •  Healthy
  สมาชิก
  ฝีที่ขาหนีบ แบบไหนที่ต้องรับยาฆ่าเชื้อแบบฉีดเข้าเส้นเลือด ...เป็นฝีที่ขาหยีบก้อนแข็งขนาดประมาน 2.5 ซม. กินยาฆ่าเชื้อซื้อจากร้่านยาไป4วัน ขนาดยุบเล็กลงเล้กน้อย ตอนนี้หัวฝีแตกแล้ว มีหนองปนเลือดออกเล้กน้อย กังวลกลัวว่ายาฆ่าเชื้อแบบกินจะเอาไม่อยู่ค่ะ ไม่อยากนอน รพ.ฉีดยาฆ่าเชื้อ

  สวัสดีค่ะ คุณ Healthy,

               ฝีที่บริเวณขาหนีบนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ได้แก่

              1. การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น  แผลริมอ่อน ฝีมะม่วง เป็นต้น

              2. การติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนัง

              3. การติดเชื้อวัณโรค

              แนะนำให้คุณ Healthy ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูลักษณะของฝีดังกล่าวนะคะ ส่วนการรักษาโดยทั่วไปไม่ว่าฝีจะเกิดจากเชื้อใด การรักษาคือต้องผ่าระบายเอาหนองออกให้หมด และทำแผลทุกวันต่อเนื่องค่ะ หากระบายเอาหนองออกไม่หมดและไม่ทำแผลอย่างต่อเนื่อง เชื้อโรคก็อาจลุกลามขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ หรือทำให้แผลหายช้า และกลายเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ได้ ส่วนการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ ก็ต้องใช้ชนิดของยาให้ตรงกับเชื้อที่เป็นสาเหตุค่ะ