ถามแพทย์

  • อาการของการตั้งครรภ์

  • คือเช้าวันที่4มิถุนายน62 ตื่นมาตรวจฉี่ พบว่าขึ้น2 ขีด แล้วพอสายๆมาประมาณ 10 โมงเช้า เกิดมีอาการเลือดออกมีกลิ่นเหม็นคามสีเลือดออกชมพูเข้มมากค่ะ  คำถามคือจะท้องหรือแท้งค่ะ

     

    สวัสดีค่ะ คุณ อู่แดงเคาะพ่นสี จ.สระแก้ว,

                      หากมีอาการขาดประจำเดือน และได้ตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะอย่างถูกต้อง โดยอ่านผลหลังการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที แล้วพบขึ้น 2 ขีด ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ 

                      หลังจากนั้น หากมีเลือดออกจากช่องคลอด แสดงว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ดังนั้น แนะนำควรต้องรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ ซึ่งแพทย์อาจตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้งว่ามีการตั้งครรภ์ขึ้นหรือไม่ และอาจตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูว่ามีตัวอ่อนทารกในมดลูกหรือไม่ หรือเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก หากเห็นตัวอ่อนทารกอยู่ในมดลูก อาการเลือดออกก็น่าจะเป็นภาวะแท้งคุกคาม ซึ่งยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ต่อได้ประมาณ 50% ค่ะ