ถามแพทย์

 • เป็นเบาหวาน กินยา Glucophage 850mg ความดันโลหิตสูง Amlodipine 10 mg เท้าบวม เพิ่งบวมได้หนึ่งเดือนเป็นจากอะไร

 •  Khamphai Bouddy
  สมาชิก

  ผมมีอาการเท้า และ แคั่งบวมมือกดเปันรอยค้างอยู่ชัดเจน แต่ถ้านอนเอาเท้าขึ้นสูงละยุบลง และเวลานั่งหย่อนขาจะกลับมาบวมอีก ไม่เจ็บแตารู้สีกหนักฯที่เท้า (ผมเปันเบาหวานครับ ทานยา Glucophage 850mg  ทานยานี้เช้าเย็นครั้งละเมล็ด และ ยา ลดความดันโลหิต  Amlodipine 10 mg วันละครั้งก่อนอาหารเช้า นานเปันปีแล้ว แต่พี่งมาอากานบวมได้ 1 เดิอนนี้เอง ผมขอเรียนถามว่าเปันเหตุจากอะไรครับ ขอบใจหลายครับ

   สวัสดีคะคุณ Khamphai Bouddy

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ ตอนนี้ อาการบวมที่เท้า อาจจะมีได้จากสาเหตุดังนี้ค่ะ

  1. มีการคั่งของน้ำ ที่เกิดจากรับประทานอาหารที่มีรสเค็มเกินไป
  2. สองปัญหาจากยา Amlodipine ที่ผลข้างเคียงทำให้มีข้อเท้าบวมได้ค่ะ
  3. ปัญหาเรื่องของการทำงานที่ลดลงของไต
  4. ปัญหามีเรื่องของน้ำคั่งในร่างกาย

  ดังนั้นตอนนี้ควรจะ 

  งดเค็ม

  ตรวจการทำงานของไต

  ปรึกษาแพทย์เจ้าของไขเรื่องยาความดันโลหิตสูง อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยาค่ะ