ถามแพทย์

  • อัลตร้าซาวด์มดลูก

  •  kre
    สมาชิก
    อัลตร้าซาวด์พวกมดลูก สามารถรู้ได้ไหมคะว่าตั้งครรภ์

    สวัสดีค่ะ คุณ kre,

                         การอัลตราซาวด์มดลูก หากตรวจพบว่ามีถุงตั้งครรภ์อยู่ในมดลูก ก็จะทราบได้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มตรวจพบได้ที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 4-5 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ ดังนั้น หากอายุครรภ์ยังน้อยกว่า 4-5 สัปดาห์ อาจตรวจมดลูกแล้วไม่พบความผิดปกติอะไรชัดเจน และอาจทำให้ไม่ทราบว่า มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอยู่ค่ะ ทั้งนี้ หากต้องการทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะหรือเลือด จะทราบผลได้ก่อนการตรวจจากอัลตราซาวด์ค่ะ