ถามแพทย์

 • ตรวจปัสสาวะขึ้น 2 ขีด หลังจากนั้นมีเลือดออกเต็มผ้าอนามัย 1 วันเต็มๆ แท้งไปหรือยัง

 •  wae-waelatifah
  สมาชิก

  สอบถามนะคะ หากเราตรวจปัสสาวะ ขึ้นสองขีด แล้วหลังจากนั้นมีเลือดออก 1วันเต้มๆแบบมาเต็มผ้าอนามัย แล้วก็หมด กรณีแบบนี้ น้องยังอยู่ไหมคะ หรือหลุดไปแล้ว

  สวัสดีค่ะ คุณ wae-waelatifah,

                      หากตรวจหาการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง แล้วพบขึ้น 2 ขีด ก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หลังจากนั้น หากมีเลือดออกมา แสดงว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งครบ ท้องนอกมดลูก เป็นต้น

                      ส่วนการที่มีเลือดออกมาปริมาณมากแล้วหายไป อาจไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการแท้งครบหรือไม่ เพราะหากอายุครรภ์ยังน้อยมาก ก็ย่อมจะไม่เห็นส่วนของทารก (คล้ายพุงปลา) แต่หากอายุครรภ์ประมาณ 7-8 สัปดาห์ขึ้นไป ก็น่าจะเห็นส่วนของทารกออกมา จึงจะเรียกว่าแท้งครบได้ ดังนั้น อาจต้องสังเกตอาการต่อไปก่อน หากไม่มีเลือดออกมาอีก ไม่มีปวดท้อง ก็น่าจะเป็นแท้งครบ หรืออาจเป็นแค่แท้งคุกคามได้ ซึ่งก็ต้องตรวจหาการตั้งครรภ์ซ้ำดูอีก 2 สัปดาห์ต่อมา โดยหากตรวจไม่ขึ้น 2 ขีดแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะเป็นการแท้งครบ แต่หากยังคงตรวจพบ 2 ขีด แสดงว่าเป็นแค่แท้งคุกคามค่ะ การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินต่อไป

                       แต่หากยังคงมีเลือดไหลออกมาอีก หรือมีปวดท้องน้อยตามมา อาจเป็นแท้งคุกคามหรือท้องนอกมดลูกได้ ในกรณีนี้ ควรรีบไปพบสุติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ