ถามแพทย์

 • หลังสัมผัสน้ำหล่อลื่นจากฝ่ายหญิง มือแดงและเจ็บๆ จะเกี่ยวกับการแพ้น้ำหล่อลื่นได้ไหม

 •  Kkkkkk
  สมาชิก
  ผมอยากทราบว่ามันมีการแพ้น้ำล่อลื่นผู้หญิงอะไรแบบนี้ไหมครับ หรือน้ำล่อลื่นกัดมืออะไรแบบนี้ เพราะผมไม่รู้ว่าผมแพ้มั้ยหรือยังไง เพราะผมหลังจากช่วยแฟนเสร็จโดยใช้นิ้วมือแล้วพอเสร็จเหมือนมันมีเป็นรอยแดงที่มือแล้วพอโดนรู้สึกเจ็บๆ เลยไม่รู้ว่าเกิดจากน้ำล่อลื่นมั้ยครับ ผมจะเป็นอะไรมั้ยครับ ผมกับแฟนไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นในทุกๆทางมาก่อนครับ
  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้

  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้

  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้

  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้

  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้

  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

   

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

   

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

   

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้

  Kkkkkk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patima Muangsuay

  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหญิงนั้น เป็นสารที่ร่างกายหลั่งขึ้นมาเพื่อช่วยขณะการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น่าจะมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ใดๆได้มากนัก

  ส่วนใหญ๋อาการแพ้จากการแพ้สัมผัสนั้น มักเป็นจากสารภายนอกเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติ

  ดังนั้นการที่มือแดงๆเจ็บๆนั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือไปจากการแพ้สัมผัส อาจจะเป็นจากการเสียดสี ถลอก การระคายจากการสัมผัสสารอื่นๆหลังจากนั้นได้มากกว่า แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังมีผื่นแดงเป็นขึ้นบ่อยๆ ไม่หายไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม อาจถ่ายรูปผื่นชัดๆขณะมีอาการไว้ด้วยได้