ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาช้าไป 6 วัน ตอนนี้กลับมาแล้ว แต่ออกน้อยกว่าปกติ ตรวจการตั้งครรภ์ให้ผลลบ แบบนี้เริ่มกินยาคุมได้ไหม

 •  nadiary
  สมาชิก

   เดือนนี้ประจำเดือนมาช้าไป 6 วัน ตอนนี้เป็นประจำเดือนวันที่ 4 แล้ว แต่เลือดประจำเดือนออกมาน้อยกว่าปกติมาก มาน้อยแบบวันท้ายๆของประจำเดือน มีสาเหตุมาจากอะไรคะ ได้ตรวจการตั้งครรภ์เมื่อเช้าผลเป็นลบ

  จึงอยากเริ่มกินยาคุมกำเนิดแผงแรก สามารถกินได้เลยไหมคะ

  nadiary  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นจัดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และต้องกินทุกวันจนหมดแผง 

  จากที่กล่าวมา ถ้าประจำเดือนมาแล้ว ก็ให้รีบกินยาภายใน 5 วันแรกของรอบเดือนได้เลย ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดประจำเดือนจริงหรือไม่ มีการตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะที่ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ถ้าไม่แน่ใจ ไปยืนยันที่รพ.อีกครั้ง ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริง ให้เริ่มยาคุมแบบแผงได้เลยดังกล่าวไป