ถามแพทย์

 • รู้สึกอ่านตัวเลขแล้วตาลาย เห็นสีคล้ายกันแต่แยกไม่ออก เป็นโรคตาบอดสีไหม เกิดจากการจ้องหน้าจอนานหรือไม่

 •  Ken Thadarphong
  สมาชิก
  เป็นมาช่วงหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นกรรมพันธ์ เห็นสีออกจะคล้ายๆกันแต่ก่อแยกออก แต่อ่านตัวเลข ดูตัวเลขลายตามาก แต่ก่ออ่านได้ อยากทราบว่าเกิดจากอ้ะไรครับ แล้วเล่นเกมแสงสว่างสูงมีผลมั้ยครับ

  สวัสดีครับคุณ Ken

  สาเหตุของตาบอดสีคือกรรมพันธุ์ แต่ถ้าเกิดภายหลังอาจมีสาเหตุได้คือ

  • อายุที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ได้ตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น
  • โรคเกี่ยวกับด้านดวงตาหรือการบาดเจ็บบริเวณจอตา เช่น โรคต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก หรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา
  • โรคอื่น ๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคเบาหวาน หรือโรคพาร์กินสัน
  • ผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด    
  • การได้รับสารเคมีบางชนิดเป็นระยะเวลานาน เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์หรือสไตรีน อาจส่งผลต่อการสูญเสียการมองเห็นสี
  • การเล่นเกมส์มากๆ ทำให้ cell ประสาทตาต้องทำงานหนักเกิดการหลุดลอกตายได้  บางทีเรียกว่า computer vision syndrome โดยเฉพาะแสงสีฟ้า  UV

   โรคนี้เป็นแล้วไม่หายครับ แต่อาจใส่แว่นกรองแสงพอช่วยได้บ้าง  

   กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่อง  ตาบอดสี ได้ที่นี่ครับ