ถามแพทย์

 • กินผลไม้ที่มดขึ้นจะเป็นอะไรไหม ล้างเอามดออกไปหมดแล้ว

 •  Thanaporn Hansupotipun
  สมาชิก
  คือลืมเอาผลไม้ที่ปอกแล้วเข้าตู้เย็นค่ะ มดเลยขึนผลไม้ที่ปอกไว้(เยอะอยู่ค่ะ) แล้วก็ไปล้างผลไม้ที่ปอกจนไม่เหลือมดอยู่บนผลได้ที่ปอกไว้ แล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็น อยากถามว่าถ้ากินผลไม้ที่ปอกไว้แล้วมดขึ้นแล้วล้างแล้วจะเป็นอะไรไมคะ?
  Thanaporn Hansupotipun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณmin’n jaa

  หากมดตอมที่บริเวณผลไม้ภายนอก แล้วหลังจากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณที่มดตอมแล้วและตัวมดก็ออกไปหมดแล้ว ก็ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆ โดยจริงๆแล้วตัวมดเองนั้นไม่ได้นำเชื้อโรคที่ร้ายแรงใดๆค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการเก็บอาหารต่างๆไว้ในตู้หรือตู้เย็นอย่างมิดชิด ไม่ให้มีมดหรือแมลงใดๆมาไต่ตอมจะดีที่สุดค่ะ