ถามแพทย์

 • มีไข้ เวียนหัว เจ็บคอ ท้องเสีย เป็นอะไร

 • อยากรู้ว่ามีไข้ปานกลางปวดหัวเวียนหัวเจ็บคอท้องเสีย
  น.นิด ตัวเล็ก  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ น.นิด ตัวเล็ก

  อาการมีไข้ อาจมีสาเหตุจาก

  -ไข้สูงไม่เกิน 7 วันอาจเกิดจากไข้เลือดออก ไข้สูงลอย ปวดท้องบริเวณขวาบน กินได้น้อย มีจุดแดงตามตัว เกล็ดเลือดต่ำ

  -คออักเสบ ถ้ามีเจ็บคอ ไอ ร่วมด้วย

  -ปอดอักเสบ ถ้ามีอาการไอมาก หอบเหนื่อย

  -ไข้จากระบบทางเดินอาหาร อาจมีคลื่นไส้ ปวดท้อง ถ่ายเหลว

  -ไข้จากระบบทางเดินปัสสาวะ ถ้ามีปัสสาวะแสบขัดหรือเป็นเลือด

  ควรไปพบแพทย์เพื่อดูว่ามีอาการในระบบใดเด่นที่น่าจะอธิบายเรื่องไข้

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารอ่อนๆสุกสะอาด จิบน้ำเกลือแร่หากมีการถ่ายเหลว รับประทานยาลดไข้และเช็ดตัวลดไข้ทุก 4-6 ชั่วโมง นอนพักผ่อนมากๆ