ถามแพทย์

 • อยากรู้วิธีกายทำกายภาพบำบัดที่ทำให้นิ้วที่หักกลับมาใช้งานได้มากที่สุด

 •  Supradis Chompoopet
  สมาชิก
  ผมเกิดอุบัติเหตุตอนทำงาน โดนเลื่อยวงเดือนตัดนิ้ว นิ้วโป้ง และนิ้วชี้. นิ้วโป้งกระดูกแตกตรงข้อพับนิ้ว นิ้วชี้กระดูกขาดตรงข้อนิ้วที่ติดกับมือ ผ่าตัดใส่เหล็ก 2-3 เดือน ตอนนี้แผลดีขึ้นมากแล้ว แล้วทำการเอาเหล็กออก แต่ยังขยับนิ้วไม่ค่อยได้ อยากรู้การทำกายภาพบำบัดให้นิ้วกลับมาใช้งานได้มากที่สุดครับ
  Supradis Chompoopet  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดดีค่ะคุณ Supradis Chompoopet

  หลังมีกระดูกที่นิ้วหักนั้น หากหักค่อนข้างมาก หลายบริเวณ แพทย์อาจเลือกวิธีการผ่าตัดใส่เหล็กดาม เพื่อให้กระดูกเชื่อมกันได้ดี และจะทำการนัดไปผ่าตัดเหล็กออกเมื่อกระดูกเข้าที่ดีแล้ว

  หลังการผ่าตัดเอาเหล็กที่ดามออก อาจจะยังมีอาการตึงบริเวณนิ้ว ขยับได้น้อยในช่วงแรก จึงควรเน้นการทำกายภาพบำบัด โดยส่วนใหญ่แพทย์ผ่าตัดมักจะส่งให้พบแพทย์ด้านกายภาพบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดเพื่อสอนการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับรอยโรคที่เป็นอยู่แล้ว

  ส่วนใหญ่การทำกายภาพบำบัดที่นิ้วนั้น มักจะฝึกการยืดเหยียด เช่นค่อยๆกำแบ หรือกำค้างไว้ซักพักแล้วปล่อยออก นับเป็นรอบๆไป อาจจะทำวันนึงซ้ำกัน 2-3 ครั้งต่อวัน ควรสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลอีกครั้ง เพราะจะต้องพิจารณาดูรอยโรคที่เป็นร่วมด้วย ว่าควรเน้นทำท่าใดเป็นพิเศษหรือไม่