ถามแพทย์

 • เคยแท้งลูก เคยขูดมดลูก แต่อยากมีลูกอีก สามารถมีได้ไหม

 •  Benyapon Kirasarn
  สมาชิก
  เคยแท้งลูกค่ะเคยขูดมดลูก แต่อยากมีอีกรอบ สามารถมีอีกได้ไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Benyapon Kirasarn,

                    หลังการแท้งลูก ควรรีบหาวิธีคุมกำเนิดภายใน 2 สัปดาห์ เนื่องจากมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ต่อได้เร็วกว่าหลังคลอดทั่วไป โดยสามารถเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดใดก็ได้ 

                    หากต้องการตั้งครรภ์ต่อ ในกรณีที่เป็นการแท้งครบ ไม่มีการใช้ยาหรือขูดมดลูกรักษา ควรเว้นระยะไป 1-3 เดือนก่อน จึงค่อยวางแผนเริ่มตั้งครรภ์อีกครั้ง แต่หากเป็นการแท้งไม่ครบ หรือมีการรักษาด้วยการขูดมดลูก ควรเว้นระยะการตั้งครรภ์ใหม่ออกไปอย่างน้อย 3-6 เดือนค่ะ

                   ในผู้ที่เคยมีประวัติเคยแท้งมาแล้ว อาจมีโอกาสแท้งได้อีกมากกว่าผู้ที่ไม่เคยแท้ง แต่โอกาสที่จะตั้งครรภืสำเร็จก็มีได้มากอยู่ค่ะ โดยเฉพาะหากยังอายุไม่มาก สำหรับสาเหตุของการแท้งในช่วงอายุครรภ์ 1-3 เดือน เช่น ตัวอ่อนมีความพิการรุนแรงจนทำให้ไม่สามารถพัฒนาเป็นทารกต่อไปได้ การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีความผิดปกติทางกายภาพของมดลูก เช่น มีเนื้องอกในโพงมดลูก นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของมารดา อายุ โรคประจำตัว การการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดสารอาหาร ทำงานหนักมากไป เป็นต้น