ถามแพทย์

 • มีอาการสั่น และเกร็งแบบควบคุมไม่ได้ที่แขนทั้งสองข้าง สงสัยเป็นโรคพาร์กินสัน

 •  Cherry Chaninan Katkaew
  สมาชิก

  สวัสดีคะ คือไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าค่ายจะเป็นหรือเป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่าคะ เนื่องจากมีอาการสั่น และเกร็งแบบควบคุมไม่ได้ที่แขนทั้งสองข้าง ปวดตามกระดูก จนบางทีมีอาการชาตามแขนและขา หรือไม่มีแรงโดยไม่ทราบสาเหตุคะ ซึ่งอาการที่กล่าวไปข้างต้นมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ คะ

  สวัสดีค่ะคุณ Cherry Chaninan Katkaew

  การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ร่วมกับระบบประสาทที่มาควบคุม การสั่น คือ การที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวโดยไม่สามารถควบคุมได้ อาจเกิดกับมือ ศีรษะ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย อาการสั่นมีหลายลักษณะ ได้แก่

  • สั่นขณะอยู่เฉย ๆ เกิดขึ้นเมื่อร่างกายนั่ง หรือนอน หรือขณะร่างกายกำลังผ่อนคลาย เมื่อมีการขยับร่างกายส่วนที่สั่น อาการสั่นมักจะหยุดได้ โรคที่ทำให้เกิดอาการสั่นในลักษณะนี้ ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคทางสมองที่เกิดจากมีทองแดงสะสมมากในร่างกาย (ซึ่งมีโอกาสเป็นน้อยมาก)

   • สั่นขณะพยายามให้อยู่นิ่ง ๆ หรือ สั่นขณะร่างกายขยับ เช่น มีอาการมือสั่น เมื่อยื่นแขนมาข้างหน้าตรง ๆ สั่นขณะเขียนหนังสือ หรือสั่นขณะถือแก้วน้ำ เป็นการสั่นที่อาจได้เกิดกับคนทั่ว ๆ ไป แม้แต่ในคนที่สุขภาพแข็งแรงดีก็มีอาการสั่นลักษณะนี้ได้ หรืออาจเกิดจากอาการสั่นที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การสั่นลักษณะนี้อาจเกิดจากปัจจัยกระตุ้นบางอย่าง ได้แก่ การดื่มกาแฟ สูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การมีไข้สูง ภาวะไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ ภาวะหลังการใช้กล้ามเนื้อมาก ๆ หรือ การใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น ยารักษาหอบหืด เมื่อกำจัดปัจจัยดังกล่าวแล้ว อาการสั่นมักจะดีขึ้น

    ส่วนโรคพาร์กินสันอาการ มีอาการหลัก คือ

    • อาการสั่น เป็นอาการสั่นที่นิ้ว มือ แขน หรือขา ขณะอยู่ในท่าพักและไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย อาการที่มักพบได้บ่อย คือ นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้สั่นและถูกันไปมา มือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้

    • เคลื่อนไหวช้า เคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ได้ช้ากว่าปกติ จนทำให้เกิดความยากลำบากและใช้เวลานานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เดินก้าวสั้น ๆ เดินลากเท้า ลุกออกจากที่นั่งลำบาก

    • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อแข็งและเกร็งกว่าปกติ ทำให้เคลื่อนไหวอวัยวะได้อย่างลำบากและได้จำกัด หรืออาจสร้างความเจ็บปวดได้หากเกิดภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง

     จากที่ว่ามีอาการสั่น และเกร็งแบบควบคุมไม่ได้ที่แขนทั้งสองข้าง แนะนำให้สังเกตว่าเกิดจากสาเหตุใดหรือไม่ แล้วหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มากระตุ้นให้เกิดอาการ หากยังมีอาการอยู่ก็ควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจร่างกาย และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมอื่น แล้วจึงให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ