ถามแพทย์

 • โรคพาร์กินสัน สามารถกินวิตามินบีรวมเสริมรักษาปลายประสาทได้ไหม

 • สามารถกินวิตามินบีรวมเสริมรักษาปลายประสาทได้มั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ พีรธัช ฉวีวงษ์,

                    โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) เป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากอัลไซเมอร์ มักพบในผู้สูงอายุ โดยเป็นการเสื่อมของเซลล์ประสาทเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเป็นหลัก อาการของโรคจะค่อย ค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ซึ่งทำให้กระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว อาการทั่วไปคือ มีอาการสั่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง การเคลื่อนไหวช้า การทรงตัวไม่สมดุล มีปัญหาในการพูกและเขียน

                    สาเหตุปัจจัยที่ทำให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเสื่อมเสียหายยังไม่เป็นที่แน่ชัด โดยน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรืออาจมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การได้รับสารพิษอย่างยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดวัชพืช หรือมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นที่อาจทำให้เกิดอาการของพาร์กินสันได้ ได้แก่ การใช้ยาที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการพาร์กินสัน อาการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นหลังการใช้ยา และจะหายไปภายหลังการหยุดใช้ยา มีภาวะทางสมองอื่นๆ เช่น มีภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือด เป็นต้น

                    โรคพาร์กินสันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากเซลล์เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย แต่มีวิธีการรักษาที่จะช่วยให้อาการทุเลาลง ได้แก่ การรักษาด้วยยา การทำกายภาพบำบัด และการผ่าตัด

                     สำหรับวิตามินบีรวมนั้น หากต้องการทาน ก็สามารถทานได้ แต่จะไม่ได้ช่วยรักษาโรค และอาจไม่ได้ช่วยลดอาการของโรคลงค่ะ เพียงแต่มีการศึกษาบางรายงานพบว่า หากผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีระดับวิตามินบี 12 ในร่างกายน้อย อาจส่งผลทำให้การดำเนินโรคเร็วขึ้นได้ ดังนั้น การทานวิตามินบีเพื่อช่วยลดอาการขาดวิตามิน (ในกรณีที่อาจทานอาหารได้ไม่เพียงพอ) ก็อาจช่วยไม่ให้การดำเนินของโรคแย่ลงเร็วได้ค่ะ