ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือน ไม่ได้ใส่ถุงยาง หลั่งนอก จะท้องไหม

 •  Bam ZaZa
  สมาชิก
  มี พสพ.กับแฟนตอนเมนมา ไม่ได้ใส่ถุง แต่หลั่งนอกท้องไหมครับ?

  สวัสดีครับ คุณ Bam ZaZa

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันก่อนและหลังเริ่มมีประจำเดือนจะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติ เพราะยังไม่ใช่ช่วงตกไข่ครับ  กระนั้น แม้การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน แม้จะหลั่งนอก ในระยะนี้จะทำให้โอกาสตั้งครรภ์น้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นศูนย์เสมอไป โดยเฉพาะในกรณีรอบเดือนของแต่ละคนคลาดเคลื่อน ดังนั้น วิธีคุมกำเนิดที่แนะนำคือการมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกัน หรือก็คือการใช้ถุงยาอนามัย  หรืออาจจะใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผง จะเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

   

  ดังนั้น ขอให้สังเกตรอบเดือนต่อไปให้ชัดเจนก่อนครับ  หากประจำเดือนมาช้าหรือขาดหายไป ก็ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ดูอีกที เพื่อความแม่นยำครับ

  สวัสดีครับ คุณ Bam ZaZa

   

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันก่อนและหลังเริ่มมีประจำเดือนจะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติ เพราะยังไม่ใช่ช่วงตกไข่ครับ  กระนั้น แม้การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน แม้จะหลั่งนอก ในระยะนี้จะทำให้โอกาสตั้งครรภ์น้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นศูนย์เสมอไป โดยเฉพาะในกรณีรอบเดือนของแต่ละคนคลาดเคลื่อน ดังนั้น วิธีคุมกำเนิดที่แนะนำคือการมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกัน หรือก็คือการใช้ถุงยาอนามัย  หรืออาจจะใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผง จะเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

   

   

  ดังนั้น ขอให้สังเกตรอบเดือนต่อไปให้ชัดเจนก่อนครับ  หากประจำเดือนมาช้าหรือขาดหายไป ก็ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ดูอีกที เพื่อความแม่นยำครับ