ถามแพทย์

 • อยากทราบผลแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ที่เต้านมดังแนบ

 •  abc12345
  สมาชิก

  Bilateral mammogram

  The breasts are heterogeneously dense with increased density at the site of fthe clinical lump upper and oouter quadrant right breast. No focal mass, suspicious microcalciflications or architectural distortion. Small cluster of a few benign microcalcifications right breast at 9 o'clock. The axilla are clear.

  Bilateral breast Ultrasound

  The clinical lump within the right breast at 9 o'clock 4 cm from nipple corresponds to a irregular area of heterogeneous hypoechoic sofft tissue density with mild vascularity measuring 25x17x19 mm. There are at least 4 other ffocal hypoechoic nodular areas off soft tissue density between 9 o'clock ans 12 o'clock, the largest at 12 o'clock, the largest at  12 o'clock mesuring up to 7 mm.

  In the left breast a irregular area of hypoechoic sofft tissue density at 4 o'clock 4 com from the nipple with mild vascularity measure 15x8x13 mm. 3 mm cyst at 3 o'clock 2 cm from the nipple.

  the Right axilla is clear. In the left axilla there are 2 lymph nodes of similar size 20 mm with normal hila and asymmetric thickend cortex measuring up to 6 mm. A 9 mm rounded lymph node is uniformly hypoechoic with no echogenic hilum.

  Conclusion

  Bilateral suspicious breast lesions with possible multifocal tumour right breast. Atypical left axillary lymph nodes possibly metastatic. Ultrasound guided core biopsy of the largest breast lesions and FNA left axilla suggested.

  ขอบคุณค่ะ

  abc12345  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ abc12345

  จากผลที่แนบเป็นผลของการตรวจแมมโมแกรม หรือการตรวจเอ็กซเรย์ที่เต้านมหาความผิดปกติเช่นกลุ่มเนื้องอก มะเร็ง และผลอัลตราซาวน์เต้านม โดยมักจะส่งการตรวจทั้งคู่ไปด้วยกันและแปลผลไปร่วมกัน

  ซึ่งการตรวจแมมโมแกรมนั้นอ่านว่าไม่มีก้อนชัดเจน แต่มีก้อนหินปูนเล็กๆที่เต้านมด้านขวาที่ 9 นาฬิกา ส่วนการตรวจอัลตราซาวน์เต้านมอ่านว่ามีก้อนที่เต้านมด้านขวาตรง 9 นาฬิากขนาด 25x17x19 mm และก้อนที่เต้านมด้านขวาที่ 12 นาฬิกา ที่มีขนาดใหญ๋ที่สุดที่ 7 mm ส่วนเต้านมด้านซ้ายมีถุงน้ำขนาดประมาณ 3 mm ตรง 3 นาฬิกา ต่อมน้ำเหลืองด้านขวาไม่มีความผิดปกติ แต่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้านซ้ายมีขนาดประมาณ 20 mm อยู่ 2 ก้อน และมีก้อนเล็กๆขนาด 6 และ 9 mm อยู่ร่วมด้วย

  สรุปแล้วคือมีก้อนเนื้อในเต้านม หลักๆที่ด้านขวาที่ยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นก้อนเนื้อดีหรือเนื้อร้าย แต่ที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้านซ้ายมีขนาดโตผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งที่ลุกลามมาก แนะนำการตัดชิ้นเนื้อตรงต่อมน้ำเหลืองและที่เต้านมด้านขวาไปตรวจเพิ่มเติมต่อไป แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง