ถามแพทย์

 • ติดเชื้อโควิด 19 อยากทราบผลเอ๊กซเรย์ปอด

 •  Wan.Thip
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ 

  อยากทราบผลค่า X-Ray ของคุณพ่อแม่ เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ติดเชื้อโควิด 19 ค่ะ 

  -------------------------------------

  ผล X-Ray ของคุณแม่

   

  CHEST,PA :

  No cardiac enlargement

  Haziness at left  lower lung is noted, DDx. pneumonitis, summation of soft tissue,

  clinical correlation and follow up are advised.

  No pleural effusion.

  Unremarkable mediastinum.

  Intact visualized bony thorax.

  -------------------------------------------------

   

  ผล X-Ray ของคุณพ่อ

  CHEST,PA :

  No cardiac enlargement.

  No pulmonary infiltration or pleural effusion.

  Unremarkable mediastinum.

  Intact visualized bony thorax.

  IMPRESSION : No active chest disease

   

  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wan.Thip,

                    1. ผลเอ๊กซเรย์ปอดของคุณแม่

                    -  ขนาดของหัวใจไม่โต

                  -  บริเวณปอดด้านล่างของข้างซ้ายมีเงาผิดปกติ อาจเกิดจากการมีปอดอักเสบ หรือเป็นแค่เนื้อเยื่อที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น

                  - ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

                  - ช่องภายในทรวงอกปกติดี

                  - กระดูกของผนังทรวงอกปกติดี 

                  ดังนั้น หากมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 อยู่ เงาผิดปกติของปอดด้านซ้าย บริเวณส่วนล่างของปอด ก็น่าจะเป็นปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสได้ค่ะ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปอด หากอาการไม่ได้รุนแรง ก็ไม่ได้อันตรายอะไร ในที่สุดก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ 

                  2. ผลเอ๊กซเรย์ปอดของคุณพ่อ 

                    -  ขนาดของหัวใจไม่โต

                 -  ไม่พบเงาผิดปกติในปอด

                  - ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

                  - ช่องภายในทรวงอกปกติดี

                  - กระดูกของผนังทรวงอกปกติดี 

                 ดังนั้น ผลเอ๊กซเรย์แอดของคุณพ่อถือว่าปกติดี