ถามแพทย์

 • ถ้าเราอาบน้ำเย็น 5 นาทีแล้วอาบน้ำร้อน 2 นาที ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

 •  Gunkawee Phonnai
  สมาชิก
  ถ้าเราอาบนำ้เย็น5นาที(โดยใช้น้ำเย็นราดหัวไปเรื่อยๆ)แล้วอาบนำ้ร้อน2นาที(ใช้ฝักบัวกับเครื่องทำน้ำร้อน)ทำสลับอย่างนี้ไปประมาณ6-7ครั้งจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างครับผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไร

  สวัสดีค่ะ คุณ Gunkawee Phonnai

  หากร่างกายได้รับความเย็น หลอดเลือดฝอยที่อยู่ผิวหนังจะเกิดการหดตัวช่วงเวลาหนึ่ง และทำให้ผิวหนังรู้สึกตึงขึ้น แต่หากได้รับความเย็นที่เย็นจัดมากขึ้น เป็นระยะเวลานาน จะทำให้หลอดเลือดและผิวหนังนั้นได้รับบาดเจ็บ เกิดอาการผิวแดงขึ้น บวม และคันได้ค่ะ

  ส่วนของผิวหนังหากได้สัมผัสอุณหภูมิที่ร้อน จะทำให้หลอดเลือดขยายตัว ทำให้เกิดผิวแดงขึ้น หากสัมผัสเวลานานหรือความร้อนสูงจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเป็นลักษณะผิวแดง ถลอก ลอกเป็นแผลได้ค่ะ