ถามแพทย์

 • ผลข้างเคียงของการฉีดยาคุมกำเนิดแบบสามเดือน สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนไหม

 •  comcom
  สมาชิก
  ผลข้างเคียงของการฉีดยาคุมกำเนิดแบบสามเดือน สามารถเกิดกับคนที่ฉีดทุกคนมั้ยคะ เช่น ประจำเดือนมาทุกวันแบบกระปริดกระปรอย หรือถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้ว ต้องการให้ประจำเดือนหยุดไหล หรือมาเป็นปกติ เดือนละครั้งเหมือนเดิม สามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ
  comcom  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณcomcom

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นแบบทุก 1 หรือ 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ผลข้างเคียงจากการฉีดยาคุม อาจจะพบในแบบชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน ซึ่งเป็นการฉีดแบบฮอร์โมนเดี่ยวได้มากกว่า ผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดแบบกระปริดกระปรอย ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือไม่มา

  แต่อย่างไรก็ตาม การใช้การคุมกำเนิดวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงมาก โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย ถึงแม้ประจำเดือนจะมาไม่สม่ำเสมอ ไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์ และผลข้างเคียงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกคน และเกิดมากน้อยได้ต่างกัน อาจจะไม่ได้มีวิธีการรักษาผลข้างเคียง หากไม่ชอบผลข้างเคียงนี้ อาจจะพิจารณาการใช้ยาคุมแบบฮอร์โมนรวมเช่นการกินยาคุมแบบแผงรายเดือนหรือฉีดยาคุมทุก 1 เดือนแทนดูค่ะ ไม่ควรซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมาใช้เองเพื่อรักษาผลข้างเคียงดังกล่าว