ถามแพทย์

 • ตรวจระดับยีนมะเร็งเต้านม

 •  paulP
  สมาชิก
  อยากถามว่าการตรวจระดับยีน เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแบบดาราฝรั่งมีในไทยหรือยังคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ paulP

  การตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม ได้แก่ การตรวจหาการกลายพันธุ์ของ gene BRCA1, BRCA2 โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องได้รับการให้ปรึกษาทางพันธุกรรมทั้งก่อนและหลังการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง ซึ่งมักจะใช้ตรวจในกรณีที่มีประวัติญาติใกล้ชิดสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หากตตรวจพบก็ไม่ได้หมายความว่ากำลังป็นมะเร็งอยู่ เพียงแต่จะทำให้รู้ว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนทั่วไป โดยมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมประมาณ 65 %และยีนดังกล่าวก็พบได้เพียง 5-10% ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งเมื่อตรวจแล้วพบว่าปกติก็ยังมีสิทธิเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ไม่น้อยค่ะ

  ในประเทศไทยมีข้อมูลพบว่าสามารถตรวจได้ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ สอบถามได้ที่ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่ะ