ถามแพทย์

 • หมอบอกผมเป็นความดันโลหิตสูง มีปัญหาขาดเกลือแร่ อยากหาวิธีทดแทนเกลือแร่ในร่างกาย

 • ร้างกายผมขาดเกลือแร่บ่อยมากนอนโรงพยาบาล3ครังแล้วล่าสุดหม้อบอกเป็นความดันสูงกินยาตลอด

  สวัสดีคะคุณตั้ม วิเศษชัยชาญ

  ก่อนอื่นต้องทราบก่อนค่ะ ว่าร่างกายมีปัญหาเรื่องเกลือแรอะไรค่ะ 

  เรื่องความดันโลหิตสูง ยาลดความดัน เช่น ยาขับปัสสาวะ มักจะทำให้มีปัญหาเรื่อง โซเดี่ยม และ โปรแตสเซียมต่ำค่ะ เพราะถูกขับออกทางปัสสาวค่ะ 

  ดังนั้น คงต้องเริ่มจากเรื่องยาที่ใช้ประจำก่อนค่ะ 

  ถ้ามียาขับปัสสาวะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาค่ะ ว่าควรจะมีการเปลี่ยนยาหรือไม่ค่ะ

  สองปัญหาเรื่องไต คะ เพราะไตทำหน้าที่ขับปัสสาวะ บางครั้งอาจจะเสียเกลือแร่ ออกทางปัสสาวะได้ค่ะ 

  สามเรื่องความผิดปกตของต่อมหมวกไต

  และสี่ความผิดปกติของต่อมใต้สมองค่ะ

  การใช้เกลือแร่ไม่ควรที่จะใช้เองค่ะ เพราะถ้ากินเกินขนาดอาจจะมีผลต่อการทำงานของการเต้นของหัวใจได้ค่ะ 

  แนะนำปรึกษาแพทย์ค่ะ