ถามแพทย์

 • หากทานยาคุมต่อเนื่อง แต่ตอนจะขึ้นแผงใหม่ ทานช้าไป 4 วันจะเกิดผลอย่างไร

 •  T24
  สมาชิก
  ทานยาคุมติดต่อกันมาเป็นระยะ 5 ปี ทานต่อเนื่องมาโดนตลอด 21 เม็ด พัก 7 และเริ่มทานแผงใหม่ ตรงเวลาตลอด หากเดือนนี้ ต้องเริ่มแผงใหม่ เม็ดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 แต่ไม่ได้ทานตามรอบที่ถูกต้องมาทานช้า 3 วันคือมาเริ่มเม็ดแรก ในวันที่ 8 ประจำเดือนรอบที่ผ่านมา มาในวันที่ 2 และหยุดวันที่ 4 ประสิทธิภาพ ของการคุมกำเนิด จะลดลงหรือไม่
  T24  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ T24

  ในที่นี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเริ่มยาเม็ดแรกช้า คือพอพัก 7 เม็ด ไม่ได้กินต่อทันที แต่กินช้าไป 4 วัน ใช่หรือไม่

  ถ้าเป็นกรณีดังกล่าวมานั้น ก็ควรจะกินยาให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ประสิทธิภาพของยาได้เต็มที่ จึงค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน

  และในช่วงเว้นยา 7 วัน ถ้าประจำเดือนมาปกติ ก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าไม่มีการตั้งครรภ์ สามารถเริ่มแผงต่อไปได้