ถามแพทย์

 • หากจะหยุดกินยาคุมกำเนิดจะหยุดได้เมื่อไหร่ ต้องกินยาให้หมดแผงไหม ต้องกินต่ออีกแผงหรือเปล่า

 •  Cldnt
  สมาชิก
  หากจะหยุดกินยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ด แต่ในขณะที่กินยาคุมแผงนี้ เคยมีเพศสัมพันธ์อยู่ ถ้าจะหยุดกินยาคุมกำเนิดแล้ว ต้องกินต่ออีกแผง หรือสามารถหยุดกินได้เลยถ้ากินหมดแผงปัจจุบันคะ ขอบคุณค่ะ
  Cldnt  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Cldnt

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน

  การที่ยาจะมีประสิทธิภาพสูงเกิน 98-99% ขึ้นไปนั้น หลักการก็คือต้องกินทุกวันจนหมดแผง เพื่อให้ยับยั้งการตกไข่ในเดือนนั้นๆได้

  ดังนั้นแนะนำการกินยาให้หมดแผง ถึงแมว่าหลังจากนี้จะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว และให้สังเกตรอบเดือนช่วงหมดเม็ดยาที่เป็นฮอร์โมนอีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องกินแผงใหม่ ถ้าจะไม่มีเพศสัมพันธ์อีกแล้วหลังจากนี้