ถามแพทย์

 • มีอาการหวาดระแวงเกิดกว่าเหตุ คิดว่าของที่จับสกปรก ต้องไปล้างมือตลอดเวลา ควรรักษาอย่างไร

 •  Silent
  สมาชิก
  หนูมีอาการแปลกๆ เวลาหนูจะกินอะไรมันลำบากมากกลัวมันมีสิ่งสกปรก ทุกวันคิดแต่เรื่องลบๆ ชอบคิดต่างจากความเป็นจริง อย่างเช่น กลัวคนมาใช้ของด้วย ไม่จับมือใครง่ายๆ ล้างมือตลอด บ่อย ไม่ไว้ใจใคร คือพยายามไม่คิดนะคะ แต่มันก็คิดๆๆๆๆ เอง หนูอยากหายคะ ช่วยหนูด้วย
  Silent  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Silent

  อาการกลัวความสกปรกอยุ่ตลอด คิดสิ่งเดิมซ้ำไป วนไปวนมา ทำให้มีพฤติกรรมใดๆซ้ำๆเช่นการล้างมือบ่อยๆ ดังกล่าวมานั้น อาจจะเข้าข่ายโรคย้ำคิดย้ำทำ สาเหตุอื่นๆที่อาจเป็นไปได้เช่น ภาวะวิตกกังวลทั่วไป มีความหวาดระแวงสิ่งรอบข้างมากเกินเหตุ ความผิดปกติทางอารมณ์และบุคลิกภาพ

  โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่ง คือการมีรูปแบบความคิดหรือความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลจนนำไปสู่การทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมา เช่น คิดว่ามือสกปรกตลอดเวลาจึงต้องล้างมือบ่อยๆ คิดว่าลืมปิดประตูบ้านหรือเตาแก๊สจึงต้องคอยตรวจตราจนไปทำงานสาย เป็นต้น 

  แนะนำการไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินสภาพจิตอย่างละเอียด และเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยการใช้ยาหรือการทำจิตบำบัดต่อไปหากมีความผิดปกติจริง

  เบื้องต้นคอยควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ตั้งสติ และให้รู้ตนเสมอว่าสิ่งที่จับไม่ใช้ของสกปรกที่จะต้องล้างมือทุกครั้ง หาสิ่งที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความคิดดังกล่าว