ถามแพทย์

 • หลั่ในวันตกไข่

 •  Biw Biw
  สมาชิก
  หลั่งในวันตกไข่แต่ประจำเดือนไม่มา4วัน
  Biw Biw  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Biw Biw

  การมีเพศสัมพันธ์กัน ถ้าไม่ได้ป้องกันเลยว่าไม่จะเป็นการใส่ถุงยางหรือการกินยาคุมกำเนิด โอกาสตั้งครรภ์มีได้ ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่น่าจะมีไข่ตก คือประมาณ 14 วันนับจากวันแรกของรอบเดือนก็ยิ่งมีโอกาสสูง

  ประจำเดือนปกตินั้นควรจะมาทุกเดือน ห่าง 22-35 วันจากรอบก่อน ประจำเดือนที่ไม่มาหรือมาช้ากว่า 35 วัน ถือว่าช้าผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล 

  ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดไปด้วย สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Biw Biw  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Biw Biw

   

  การมีเพศสัมพันธ์กัน ถ้าไม่ได้ป้องกันเลยว่าไม่จะเป็นการใส่ถุงยางหรือการกินยาคุมกำเนิด โอกาสตั้งครรภ์มีได้ ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่น่าจะมีไข่ตก คือประมาณ 14 วันนับจากวันแรกของรอบเดือนก็ยิ่งมีโอกาสสูง

   

  ประจำเดือนปกตินั้นควรจะมาทุกเดือน ห่าง 22-35 วันจากรอบก่อน ประจำเดือนที่ไม่มาหรือมาช้ากว่า 35 วัน ถือว่าช้าผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล 

   

  ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดไปด้วย สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Biw Biw  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Biw Biw

  การมีเพศสัมพันธ์กัน ถ้าไม่ได้ป้องกันเลยว่าไม่จะเป็นการใส่ถุงยางหรือการกินยาคุมกำเนิด โอกาสตั้งครรภ์มีได้ ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่น่าจะมีไข่ตก คือประมาณ 14 วันนับจากวันแรกของรอบเดือนก็ยิ่งมีโอกาสสูง

  ประจำเดือนปกตินั้นควรจะมาทุกเดือน ห่าง 22-35 วันจากรอบก่อน ประจำเดือนที่ไม่มาหรือมาช้ากว่า 35 วัน ถือว่าช้าผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล 

  ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดไปด้วย สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป