ถามแพทย์

 • หลั่งในหลังฉีดยาคุม2วัน

 •  Prakaywan AL
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมหลังประจำเดือนหมด 1อาทิตย์ คือฉีดครั้งแรกรายเดือน วันที่28 เมษา แล้วมีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันหลั่งใน หลังฉีด2วัน เดือนพฤษภา ตอนนี้ประจำเดือนมาช้าไป2 วัน มีโอกาศท้องมั้ยคะ
  Prakaywan AL  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Prakaywan AL

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 1 หรือ 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นหากไม่ได้ฉีดภายใน 7 วันแรกของรอบเดือน แล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนฉีดครบ 7 วัน อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย

  หากเลยเวลาการใช้ยาคุมฉุกเฉินมาแล้ว ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาตามกำหนด สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป