ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ หลั่งในระหว่างมีประจำเดือน ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินแล้ว จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Aum Rvp
  สมาชิก
  ดิฉันมีประจำเดือนเป็นวันที่3แล้ว และวันนี้ดิฉันได้มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน แต่หลังจากนั้นดิฉันกินยาคุมฉุกเฉินแล้วและต้องรอกินอีกรอบ12ชม.ถัดไป ดิฉันจะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่ กี่เปอร์เซ็นต์
  Aum Rvp  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ บลา

  การหลั่งในระหว่างมีประจำเดือนนั้น ถ้าเป็นเลือดประจำเดือนจริงๆ แทบจะไม่มีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ เพราะจะเป็นช่วงที่ไม่มีไข่ตก

  แต่อย่างไรก็ตามถ้าได้กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ก็ควรกินให้ครบ 2 เม็ดห่างกัน 12 ชั่วโมง จะได้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 80-90% และสังเกตเรื่องประจำเดือนรอบถัดไปอีกครั้ง หรืออาจซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ที่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ โดยโอกาสการตั้งครรภ์ในกรณีดังกล่าวนี้มีน้อยค่ะ