ถามแพทย์

  • ผ่าฟันคุด ตัดไหมแล้ว 2 วัน สามารถดื่มน้ำอัดลมได้หรือยัง

  • ผมตัดไหมแล้ว2วัน อยากทราบว่าดื่มน้ำอัดลมได้หรือยังครับ (ผมแค่ดื่มให้อาหารลงคอ)

    สวัสดีค่ะ คุณ เพราะรักมาก ก็เจ็บมาก,

                         หากได้ทำการตัดไหมที่ผ่าฟันคุดแล้ว สามารถที่จะทานอาหารต่างๆ ได้ตามปกติแล้วค่ะ

                        อย่างไรก็ตาม  เราควรดูแลทำความสะอาดในช่องปากให้ดี โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร แปรงอย่างน้อย 3-5 นาที และควรแปรงลิ้นด้วย และควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงการทานของหวานต่างๆ รวมถึงน้ำอัดลม ไม่ควรอมลูกอมที่มีน้ำตาล หรือหากจะทานก็ควรบ้วนปากทุกครั้งและควรไปพบทันตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งค่ะ