ถามแพทย์

  • กรณีผ่าฝีระบายหนองที่ก้น แพทย์ใช้ก๊อซยัดในแผลไว้ นานไหมกว่าหนองจะหมด

  • กรณีผ่าฝีระบายหนองที่ก้น แพทย์เปิดแผลโดยใช้ก้อดยัดไว้ แผลแบบนี้นานมั้ยครับกว่าหนองจะหมด แล้วกี้วันกว่าจะดีขึ้นครับ

    คุณ ณัฐพร

    การผ่าฝีระบายหนองที่ก้น  แพทย์มักจะเปิดแผลไว้ เพื่อให้หนองที่อาจตกค้างอยุ่สามารถระบายออกได้  จึงเปิดปากแผลเอาไว้ไม่ให้ปากแผลปิดเร็วก่อนหนองหมด  บริเวณที่ใกล้รูทวารหนัก มักจะมีเชื้อแบคทีเรียมากเพราะโอกาสสกปรกเปื่้อนอุจจาระที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่สูง  แพทย์จะเปิกปากแผลไว้เพื่อให้แผลค่อยๆตื้นขึ้นเอง จนหายสนิท  จะใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 2-3 อาทิตย์  หนองหมดประมาณ 7-15 วัน แล้วแต่คนและแล้วแต่เชื้อมีดื้อยาหรือไม่  ทานยาฆ่าเชื้อ ทำแผลตรงตามที่แพทย์นัดไว้หรือไม่