ถามแพทย์

  • หลังผ่าฝี ผ่านไปอาทิตย์นึง สามารถกลับไปทำงานได้หรือไม่

  • สอบถาม หลังการผ่าฝีครับ กรณีผ่าผ่านไปอาทิตย์นึง สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติหรือยังครับ หรือขึ้นอยู่กับแผล

    สวัสดีครับ คุณ ณัฐพร พะจุไทย

    โดยทั่วไป หากเป็นการผ่าฝีทั่วไป และกรีดและระบายหนองไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติครับ  แต่ต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ และไม่ควรให้ส่วนที่เป็นแผลถูกกระทบกระแทก  และต้องไปล้างแผลทุกวันจนกว่าแผลจะสะอาดครับ

    อย่างไรก็ดี หากทำงานแล้วยังปวดแผลมาก ก็อาจจะลาพักต่อจนกว่าการอักเสบจะทุเลาครับ