ถามแพทย์

  • เลือดสีน้ำตาลที่มาวันที่ 27ส.ค. คืออะไร จะท้องไหม หลังจากนั้นประจำเดือนมาเป็นสีปกติ

  • วันที่ 27 สค. มีเลือดเป็นคราบสีน้ำตาล ออกมาแค่ช่วงเย็นแปปเดียว พอล้างแล้วไม่มีเลือดอีกเลย พอวันที่ 30 สค.มีเลือดออก ถึง 4 กย.ก็เหมือนเลือดปจด. ปกติ ก่อนหน้า วันที่ 27 สค. นั้นก็ได้มีเลือกออกผิดปกติ2ครั้ง และก่อนหน้านี้ ก็มีอะไรกับแฟน ช่วง19มิย.

    สวัสดีค่ะ

    โดยทั่วไปแล้วประจำเดือนมักจะมีสีออกแดง แดงสด แดงเลือดหมู  แดงออกน้ำตาลได้ค่ะ  โดยในแต่ละรอบเดือนอาจจะมีสีแตกต่างกันได้ค่ะ หากมีประจำเดือนสีน้ำตาล อาจจะเกิดจากเลือดเก่าที่ค้างอยู่ในโพรงมดลูก หรือหากเลือดมีปริมาณน้อยใช้เวลานานในการไหลออกมาจากมดลูกนาน จะทำให้เลือดกลายเป็นสีน้ำตาลได้ค่ะ เพราะเลือดจะสัมผัสกับอากาศนานขึ้น ดังนั้นประจำเดือนสีน้ำตาล ไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ

    หากรอบนี้ระจำเดือนมาแล้ว 30 สิงหาคม  - 4 กันยายน แสดงว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะ อย่างไรก็ตามหากยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ควรป้องกันการตั้งครรภ์อย่างถูกวิธีค่ะ เช่น การรับประทานยาคุมกำเนิดอย่างสม่ำเสมอ การฉีดยาคุมกำเนิด เป็นต้น