ถามแพทย์

 • ช่วงนี้หงุดหงิดง่ายมาก ใครทำอะไรขัดใจแล้วโมโหมาก ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ มีภาวะอะไร

 •  Kanyavee Decha
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือช่วงนี้หนูหงุดหงิดง่ายมากใครทำไรขัดใจแล้วโมโหเลยหนูคุมอารมณ์ไม่อยู่เลย อาการออกตลอด พ่อแม่ด่าหรือว่าอะไรหนูจะร้องตลอดหนูด่าใครหนูก็จะมาร้องคนเดียวตลอด ออนไหวง่ายมาก หนูควรทำยังไงดีค่ะ
  Kanyavee Decha  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kanyavee Decha

  อาการหงุดหงิดง่าย โมโหง่าย ควบคุมอารมณืตัวเองไม่ได้นั้น อาจจะเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชั่วคราวเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดอาการ หากเป็นชั่วคราว หายเองได้ ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น ก็อาจจะไม่ใช่โรคอะไร

  แต่หากมีอาการเป็นบ่อยๆ อารมณ์รุนแรงมาก มีความคิดอยากทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น อาจจะเป็นความผิดปกติทางอารมณ์หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพบางชนิด ที่ควรได้รับการประเมินและรักษาดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์

  ให้สังเกตความถี่ของอาการและความรุนแรงของอาการอย่างใกล้ชิด และหากมีปัญหาอะไรให้ตั้งสติก่อน ไม่พูดหรือทำอะไรโดยที่ยังมีอารมณ์โกรธหรือโมโหอยู่ พยยามเดินหลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นๆก่อน