ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือนเมื่อวันที่ 5 ส.ค. แต่ทำใบนัดหาย ต้องไปฉีดอีกทีวันไหน

 •  Jaruwan Sompob
  สมาชิก
  หนูฉีดยาคุมแบบ3เดือนวันที่5สิงหาคมแต่ทำใบนัดหายหนูต้องฉีดอีกทีตอนไหนคะ.
  Jaruwan Sompob  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jaruwan Sompob

  การฉีดยาคุมกำเนิด (ชนิดฉีดทุก 3 เดือน) เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพดี แต่ควรไปฉีดให้ต่อเนื่องตรงเวลา หากฉีดไปล่าสุดไปเมื่อวันที่ 5 สค.62 กำหนดนัดฉีดเข็มต่อไปคือ 12 สัปดาห์ ซึ่งก็คือวันที่ 28 ตค. 62 โดยสามารถฉีดล่าช้าไปได้ไม่เกินวันที่ 4 พย.62ค่ะ