ถามแพทย์

 • เป็นสาวสอง ยังไม่ได้แปลงเพศ ถ้ามีการช่วยตัวเอง จะสามารถแปลงเพศได้ไหม

 •  Linlee Bkk
  สมาชิก
  ถ้าสาวประเภท2 ยังไม่แปรงเพศ ช่วยตัวเอง จะสามารถแปรงเพศได้ไหมคะ...!

  คุณ Linlee Bkk

  การแปลงเพศ ต้องทำการตัดอวัยวะเพศชายเดิมออกและทำช่องใน ให้เหมือนช่องคลอดใหม่   ก่อนทำแพทย์ต้องส่งไปพบจิตแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถรับได้กับชิวิตเพศใหม่  ไม่คิดเสียใจภายหลัง  เพราะมีหลายราย ทนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากกลับไปเป็นเพศชายเดิม ทำไม่ได้ จนนำไปสุ่เรื่องอันน่าเศร้า

  การช่วยตัวเอง (Masterbate)  ตามข้อมูลทางการแพทย์ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใด ก่อนการแปลงเพศนะครับ ถ้าไม่มีการบาดเจ็บของอวัยวะเพศ หรือท่อทางเดินปัสสาวะ  ที่สำคัญ ถ้ามี พสพ ต้องป้องกันเด็ดขาด เพราะการติดเชื้อภายหลังอาจมีได้  แม้แปลงเพศไปแล้ว เช่น ซิฟิลิส HIV

  กรุณาอ่านเรื่อง  การแปลงเพศ ได้ที่นี่ ครับ