ถามแพทย์

 • ถ้าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ทางปากกับผู้หญิง ผู้หญิงจะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหม

 •  hikaaa
  สมาชิก
  1.ผู้ชายออรัลเซ็กให้ผู้หญิง ผู้หญิงจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมั้ยคะ 2. ผู้ชายออรัลเซ็กให้ผู้หญิง ผู้หญิงจะติดเชื้อhpvมั้ยคะ 3.ผู้ชายมีเชื้อhpvทุกคนไหมคะ 4.ผู้ชายที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนมีเชื้อhpvไหมคะ 5. 4.ผู้ชายที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนมาออรัลเซ็กให้ผู้หญิง ผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นมะเร็งปากมดลูกหรือติดเชื้อhpvไหมคะ
  hikaaa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ hikaaa

  ไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งส่วนใหญ่มักทำให้เกิดหูดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ เชื้อ HPV บางสายพันธุ์อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดต่าง ๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก  มะเร็งช่องปากและลำคอ เป็นต้น ระยะฟักตัวของโรคอาจจะใช้เวลาได้ตั้งแต่ 1-3 เดือน การติดต่อผ่านทางการสัมผัสหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หรือแม้แต่การใส่ถุงยางอนามัย ก็ยังมีโอกาสรับเชื้อได้แต่น้อยลง

  ถ้าปากผู้ชายที่ไม่มีหูด ไม่มีการติดเชื้อ HPV มาโดนอวัยวะเพศผู้หญิง ไม่น่าจะเป็นช่องทางการรับเชื้อ HPV  ไม่จำเป็นว่าผู้ชายทุกคนต้องมีเชื้อ HPV และถึงแม้ก็มักจะไม่แสดงอาการ ถ้าผู้ชายไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเลย ไม่น่ามีเชื้อ HPV หรือถ้ามีอาจเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งที่ปากมดลูก คืออาจเป็นหูดตามผิวหนัง 

  แนะนำการมีเพศสัมพันธ์โดยป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ และไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี