ถามแพทย์

 • สามารถทราบวันที่มีเพศสัมพันธ์ จากอายุครรภ์ คลาดเคลื่อนได้มากสุดเท่าไร

 •  Putter Thiraphat
  สมาชิก
  สอบถามหน่อยนะครับจาก เราสามารถทราบวันที่มีเพศสัมพันธ์(ที่ทำให้ตั้งครรภ์ครั้งนี้) จากการตรวจอายุครรภ์ได้ไหมคะ. แล้วคลาดเคลื่อนได้เป็นเดือนเลยไหมคะ สมมติมีกะนายa 1พย นายb1ธค. (แล้วจริงๆท้องจากนายb )ถ้าจะหา วันมีเพศสัมพันธ์ จากอายุครรภ์ จะไม่มีทางคลาดเคลื่อนจนไปถึงนายa ใช่ไหมคะ

  คุณ putter

  การตรวจอายุครรภ์สามารถทราบได้จาก การนับปจก ครั้งสุดท้าย   ซึ่งปกติ อายุครรภ์จะน้อยกว่า วันหมดปจด 2 สัปดาห์   สำหรับคนที่มี ปจด สม่ำเสมอ 28 วันตรงกับ การใช้ Ultrasound  วัดขนาดรก ถุงน้ำคร่ำ กับตัวเด็ก  นอกจากนี้อาจใช้การตรวจระดับของฮอร์โมน hCG  ถ้าอายุครรภ์ยิ่งมาก ระดับฮอร์โมนยิ่งขึ้นมาก   แต่ทั้งหมดนี้ไม่แน่นอน 100 % คงได้แต่ประมาณการเท่านั้นครับ

  กรุณาอ่านเรื่อง นับอายุครรภ์   ได้ที่นี่