ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินไป 1 สัปดาห์แล้วมีเลือดออก ใช่ประจำเดือนไหม เดือน ต.ค. ประจำเดือนยังไม่มา

  • กินยาคุมฉุกเฉินแล้วมีเลือดออกหลังกิน1สัปดา เดือนกันยาประจำเดือนมา20-26 เดือนตุลามีเลือดออกวันที่2แต่มา4-5วัน แบบนี้ใช่ประจำเดือนไหม แล้วประจำเดือนตุลาคมคำนวณแล้วจะต้องมา18จนตอนนี้22ยังไม่มา

    สวัสดีค่ะ คุณ เจริญชัย,

                          หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมากหรือน้อยก็ได้ ทั้งนี้ในบางราย อาจไม่มีเลือดออกก็ได้

                           ดังนั้น เลือดที่ออกในวันที่ 2 ต.ค. ซึ่งเกิดหลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไป 1 สัปดาห์ หากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา เพราะประจำเดือนเพิ่งมาไปในวันที่ 20 ก.ย. เลือดดังกล่าวก็น่าจะเกิดจากผลของยาได้ ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ

                           ส่วนประจำเดือนจริงๆ นั้น ก็มักจะมาช้ากว่าปกติได้ จากผลของยาคุมฉุกเฉินที่ไปทำให้การตกไข่เกิดช้าขึ้น ซึ่งประจำเดือนในรอบต่อไป ก็อาจมาในเดือน พ.ย.เลยก็ได้ค่ะ แต่หากไม่แน่ใจ ว่าจะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นหรือไม่ ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ