ถามแพทย์

 • ต้องการที่จะทำแบบสองถามเกี่ยวกับโรคฮีสทีเรียค่ะ

 •  nnppg
  สมาชิก
  อยากเข้าไปสอบถามข้อมูลกับแพทย์ทางด้านจิตเวช เกี่ยวกับโรคฮิสทีเรีย เพื่อเป็นข้อมูลความรู้นำไปทำโครงงานออกแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคม สามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลไหนบ้างคะ?

   สวัสดีคะคุณ nnppg

  Hy steria เป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชที่มีอาการแสดงที่มากเกินไปของกิริยาที่แสดงออกของคนไข้ ค่ะ 

  เช่น มีอาการเจ็บป่วยทางกายที่หาสาเหตุไม่เจอ

  มีปัญหาเรื่องของการเลือกที่จะลืมความจำบางช่วงไป

  มีปัญหาหอบเหนื่อย ชา หายใจไม่อิ่ม

  มีสิ่งกระตุ้นเล็กน้อยแต่อาการที่เป็นออกมามาก

  การเรียกร้องความสนใจ

  เรียนอย่างนี้ค่ะ การที่จะตั้งคำถามในการสำรวจอาจจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายก่อนนะค่ะ และอาจจะต้องดูว่า เนื่องจากภาวะนี้อาจจะมาด้วยอาการคล้ายอาการเครียด อาการอารมณ์แปรปรวน หรือ ภาวะซึมเศร้า หรือ ภาวะการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุุสมผลได้ค่ะ

  ดังนั้นอาจจะต้องลองหาก่อนค่ะ ว่าภายในกลุ่มที่จะทำการศึกษาสามารถเข้าได้ไหมค่ะ

  แลอาจจะต้องเรียนปรึกษาจิตแพทย์อีกครั้งเรื่องเกณฑ์การวินิฉัยโรคอีกครั้งค่ะ

  nnppg  nnppg
  สมาชิก
  ถ้าปรึกษาแพทย์เพื่อศึกษาข้อมูลทึ่ถูกต้อง แล้วนำมาพัฒนาเป็นสื่อ จะเจาะเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโรคเป็นหลัก สาเหตุ วิธีป้องกัน ได้หรือป่าวคะ