ถามแพทย์

 • เป็นมะเร็งเต้านม แพทย์ผ่าตัดไปแล้ว ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงไม่พบมะเร็ง แต่ไม่ได้ตรวจร่างกายอวัยวะอื่น เป็นมะเร็งระยะไหน

 •  heart
  สมาชิก
  คือคุณแม่ไป แมมโมแกรม แล้วเจอก้อนค่ะ หมอเจาะชิ้นเนื้อไปดู พบว่า มีเซลล์มะเร็งค่ะ เลยนัดผ่าเลย ผ่าออกมา ได้ 7-8 มิล ตัดต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ไปตรวจ ไม่ลามต่อม แต่คุณหมอ ไม่เช็คอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายเลย แบบนี้ฟันธงได้หรอคะ ว่าเป็น ระยะ 1
  heart  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ heart

  มะเร็งเต้านมคือโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย

  การรักษาของมะเร็งเต้านมนั้นขึ้นกับระยะของโรค บางกรณีแพทย์อาจใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษา ซึ่งต้องดูปัจจัยที่มีผลต่อการการรักษาอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ประเภทของมะเร็งเต้านม ความรุนแรงของโรค สุขภาพและความต้องการของผู้ป่วย 

  จากที่กลาวมา ถ้ามีเซลล์มะเร็งแค่ตรงบริเวณเต้านม ก็อาจจะจัดว่ายังเป็นระยะไม่ลุกลาม การผ่าตัดหรือการฉายแสงเฉพาะที่อาจจะทำได้ การเช็กอวัยวะอื่นๆของร่างกายจะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ เช่นมีลักษณะที่ลุกลามของมะเร็ง หรือตรวจพบเซลล์มะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง

  แนะนำการสอบถามพยากรณ์โรคและแผนการรักษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่โดยตรงอีกครั้ง และกลับไปติดตามอาการกับแพทย์ตามนัด